Gilson吉尔森 Distriman型手动可调活塞排代式连续加样器

产品型号

品       牌

产品简介

法国原装,规格齐全,*,备大量现货

详情介绍

法国Gilson吉尔森D型手动可调活塞排代式连续加样器
订货号         技术指标(产品名称|型号|规格|适配吸头)                                         品牌                 原始型号 

HB480011    手动可调活塞排代式连续加样器Distriman型;适配吸管:125ul,1250ul,12.5ml;      法国Gilson/吉尔森          F164001