Wako和光纯药-曼陀罗凝集素, 冻干

FUJIFILM Wako 富士胶片和光纯药株式会社

曼陀罗凝集素, 冻干

 • 询价
 • FUJIFILM Wako 曼陀罗凝集素, 冻干
 • 047-23231
 • 日本
 • 免费索取技术资料
 • 保存条件:

  -20℃

 • 英文名:

  Datura Lectin, Lyophilized

 • 数量:

  大量

 • 供应商:

  FUJIFILM Wako

 • CAS号:

  N/A

 • 规格:

  5 mg

 • 曼陀罗凝集素, 冻干
  Datura Lectin, Lyophilized
  免疫
  温馨提示:不可用于临床治疗。