Wako和光纯药-戊五醇

FUJIFILM Wako 富士胶片和光纯药株式会社

戊五醇

 • 询价
 • FUJIFILM Wako 戊五醇
 • 012-00941,018-00943,010-00942
 • 免费索取技术资料
 • 保存条件:

  室温

 • 英文名:

  Ribitol

 • 供应商:

  FUJIFILM Wako

 • CAS号:

  488-81-3

 • 规格:

  1g,5g,25g

 • Ribitol
  戊五醇
  纯度:99.0+% (GC)
  温馨提示:不可用于临床治疗。