Wako和光纯药-醋酸钯

FUJIFILM Wako 富士胶片和光纯药株式会社

醋酸钯

 • 询价
 • FUJIFILM Wako 醋酸钯
 • 162-27572
 • 日本
 • 免费索取技术资料
 • 英文名:

  Palladium(Ⅱ) Acetate [Manufacturer:Johnson Matthey]

 • 供应商:

  FUJIFILM Wako

 • CAS号:

  3375-31-3

 • 规格:

  25G

 • Palladium(Ⅱ) Acetate

  醋酸钯

  温馨提示:不可用于临床治疗。