Wako和光纯药-6-溴吲哚-3-甲醛

FUJIFILM Wako 富士胶片和光纯药株式会社

6-溴吲哚-3-甲醛

 • 询价
 • FUJIFILM Wako 6-溴吲哚-3-甲醛
 • 352-36421
 • 日本
 • 免费索取技术资料
 • 英文名:

  6-Bromo-3-formylindole

 • 供应商:

  FUJIFILM Wako

 • CAS号:

  17826-04-9

 • 规格:

  1g

 • 6-Bromo-3-formylindole

  6-溴吲哚-3-甲醛

  温馨提示:不可用于临床治疗。