Wako和光纯药-Fenoterol Hydrobromide

FUJIFILM Wako 富士胶片和光纯药株式会社

Fenoterol Hydrobromide

 • 询价
 • FUJIFILM Wako Fenoterol Hydrobromide
 • 060-06101
 • 日本
 • 免费索取技术资料
 • 保存条件:

  25℃以下

 • 英文名:

  Fenoterol Hydrobromide

 • 供应商:

  FUJIFILM Wako

 • CAS号:

  1944-12-3

 • 规格:

  1g

 • Fenoterol Hydrobromide
  β2 受体作用剂,选择性作用于β2 受体。
  温馨提示:不可用于临床治疗。