Wako和光纯药杆菌肽

FUJIFILM Wako 富士胶片和光纯药株式会社

杆菌肽

 • 询价
 • FUJIFILM Wako 杆菌肽
 • 022-07701
 • 日本
 • 免费索取技术资料
 • 保存条件:

  2-10℃

 • 保质期:

  咨询

 • 英文名:

  Bacitracin

 • 数量:

  大量

 • 供应商:

  FUJIFILM Wako

 • CAS号:

  1405-87-4

 • 规格:

  5 g

 • Bacitracin

  杆菌肽

  for Biochemistry

  温馨提示:不可用于临床治疗。