Wako和光纯药骨化二醇

FUJIFILM Wako 富士胶片和光纯药株式会社

骨化二醇

 • 询价
 • FUJIFILM Wako 骨化二醇
 • 030-14871
 • 日本
 • 免费索取技术资料
 • 保存条件:

  -20℃

 • 保质期:

  咨询

 • 英文名:

  Calcifediol

 • 数量:

  大量

 • 供应商:

  FUJIFILM Wako

 • CAS号:

  19356-17-3

 • 规格:

  5 mg

 • Calcifediol

  骨化二醇

  for Biochemistry

  温馨提示:不可用于临床治疗。