Wako和光纯药克霉唑

FUJIFILM Wako 富士胶片和光纯药株式会社

克霉唑

 • 询价
 • FUJIFILM Wako 克霉唑
 • 033-16022
 • 日本
 • 免费索取技术资料
 • 保存条件:

  室温

 • 保质期:

  咨询

 • 英文名:

  Clotrimazole, 98.0+ % (HPLC)

 • 数量:

  大量

 • 供应商:

  FUJIFILM Wako

 • CAS号:

  23593-75-1

 • 规格:

  25 g

 • Clotrimazole, 98.0+ % (HPLC)

  克霉唑

  for Biochemistry

  温馨提示:不可用于临床治疗。