Wako和光纯药凝胶多糖

FUJIFILM Wako 富士胶片和光纯药株式会社

凝胶多糖

 • 询价
 • FUJIFILM Wako 凝胶多糖
 • 030-09903
 • 日本
 • 免费索取技术资料
 • 保存条件:

  室温

 • 保质期:

  咨询

 • 英文名:

  Curdlan

 • 数量:

  大量

 • 供应商:

  FUJIFILM Wako

 • CAS号:

  54724-00-4

 • 规格:

  1 g

 • Curdlan
  凝胶多糖
  for Biochemistry
  温馨提示:不可用于临床治疗。