Wako和光纯药胆碱氧化酶

FUJIFILM Wako 富士胶片和光纯药株式会社

胆碱氧化酶

 • 询价
 • FUJIFILM Wako 胆碱氧化酶
 • 037-14401
 • 日本
 • 免费索取技术资料
 • 保存条件:

  -20℃

 • 英文名:

  Choline Oxidase

 • 数量:

  大量

 • 供应商:

  FUJIFILM Wako

 • CAS号:

  9028-67-5

 • 规格:

  500 U

 • 产品名称:Choline Oxidase   胆碱氧化酶

  代谢

  温馨提示:不可用于临床治疗。