Wako和光纯药醋酸脱氧皮质酮

FUJIFILM Wako 富士胶片和光纯药株式会社

醋酸脱氧皮质酮

 • 询价
 • FUJIFILM Wako 醋酸脱氧皮质酮
 • 044-00281
 • 日本
 • 免费索取技术资料
 • 保存条件:

  室温

 • 保质期:

  咨询

 • 英文名:

  Deoxycorticosterone Acetate

 • 数量:

  大量

 • 供应商:

  FUJIFILM Wako

 • CAS号:

  56-47-3

 • 规格:

  1 g

 • 醋酸脱氧皮质酮
  Deoxycorticosterone Acetate
  No grade
  温馨提示:不可用于临床治疗。