Wako和光纯药Probucol

FUJIFILM Wako 富士胶片和光纯药株式会社

Probucol

 • 询价
 • FUJIFILM Wako Probucol
 • 168-20313
 • 日本
 • 免费索取技术资料
 • 保存条件:

  室温

 • 英文名:

  Probucol

 • 供应商:

  FUJIFILM Wako

 • CAS号:

  23288-49-5

 • 规格:

  10g

 • Probucol
  普罗布考
  可抑制胆固醇生物合成。
  温馨提示:不可用于临床治疗。