α-萘乙酸

产品型号

品       牌

产品简介

本公司各种实验室生化试剂大量备现货,欢迎广大新老客户订购

详情介绍

S-3256 精胺 Spermine Sigma[分] 1g
S-3256 精胺 Spermine Sigma[分] 1g*10
85590 精胺 Spermine Fluka[分] 1g
85590 精胺 Spermine Fluka[分] 1g*10
5291 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate Calbiochem[分] 100mg
5291 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate Calbiochem[分] 100mg*10
20551 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate USB[分] 100mg
20551 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate USB[分] 100mg*10
106994 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate Merck 100mg
106994 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate Merck 100mg*10
, D-* D-Sorbitol Amresco[分] 100g
0691 D-* D-Sorbitol Amresco[分] 250g
S-6021 D-* D-Sorbitol Sigma[分] 100g
S-6021 D-* D-Sorbitol Sigma[分] 250g
0105 乙二胺四乙酸二钠 EDTA Na2 Amresco[分] 500g
0105 乙二胺四乙酸二钠 EDTA Na2 Amresco[分] 500g*10
15699 乙二胺四乙酸二钠 EDTA Na2 USB[分] 500g
15699 乙二胺四乙酸二钠 EDTA Na2 USB[分] 500g*10
0378 尿素 Urea Amresco[分] 500g
0378 尿素 Urea Amresco[分] 500g*10
U-1250 尿素 Urea Sigma[分] 500g
U-1250 尿素 Urea Sigma[分] 500g*10
0342 丙酮酸钠 Pyruvic acid Amresco[分] 10g
0342 丙酮酸钠 Pyruvic acid Amresco[分] 10g*10
P-2256 丙酮酸钠 Pyruvic acid Sigma[分] 10g
P-2256 丙酮酸钠 Pyruvic acid Sigma[分] 10g*10
C-7901 螯合树脂 Chelex 100 Sigma[分] 10g
C-7901 螯合树脂 Chelex 100 Sigma[分] 10g*5
C-2010 刀豆球蛋白A IV型 Concanavalin A IV[Con A IV] Sigma[分] 25mg
C-2010 刀豆球蛋白A IV型 Concanavalin A IV[Con A IV] Sigma[分] 25mg*5
C-9754 秋水仙素 Colchicine Sigma[分] 100mg
C-9754 秋水仙素 Colchicine Sigma[分] 100mg*10
77120 秋水仙素 Colchicine Serva[分] 100mg
77120 秋水仙素 Colchicine Serva[分] 100mg*10
N0640 α-萘乙酸 1-Naphthaleneacetic acid[NAA] Sigma[分] 5g
N0640 α-萘乙酸 1-Naphthaleneacetic acid[NAA] Sigma[分] 5g*10
13153 6-苄氨基喋呤 6-Benzylaminopurine[6-BA] Fluka[分] 1g
13153 6-苄氨基喋呤 6-Benzylaminopurine[6-BA] Fluka[分] 1g*10
12015 6-苄氨基喋呤 6-Benzylaminopurine[6-BA] USB[分] 1g
12015 6-苄氨基喋呤 6-Benzylaminopurine[6-BA] USB[分] 1g*10
21618 氯化钠 Sodium Chloride USB[分] 500g
21618 氯化钠 Sodium Chloride USB[分] 500g*10
X190 氯化钠 Sodium Chloride Amresco[分] 500g
X190 氯化钠 Sodium Chloride Amresco[分] 500g*10
0833 溴化十六烷基*胺 Cetyltriethyl Ammnonium Bromide[CTAB] Amresco[分] 25g
0833 溴化十六烷基*胺 Cetyltriethyl Ammnonium Bromide[CTAB] Amresco[分] 25g*10
I-0125 咪唑 Imidazole Sigma[分] 10g
I-0125 咪唑 Imidazole Sigma[分] 25g*10
0527 咪唑 Imidazole Amresco[分] 10g
0527 咪唑 Imidazole Amresco[分] 25g
0230 * Chloramphenicol Amresco[分] 5g
0230 * Chloramphenicol Amresco[分] 5g*10
23660 * Chloramphenicol USB[分] 5g
23660 * Chloramphenicol USB[分] 5g*10
A-8515 支链淀粉 进分  Amylopectin from potato starch Sigma[分] 1g
A-8515 支链淀粉 进分  Amylopectin from potato starch Sigma[分] 1g*5
A-0512 直链淀粉 进分 Amylose from potato Sigma[分] 250mg
A-0512 直链淀粉 进分 Amylose from potato Sigma[分] 250mg*4
A-9528 可溶性* Amphotericin B Sigma[分] 25mg
A-9528 可溶性* Amphotericin B Sigma[分] 25mg*5
E437 可溶性* Amphotericin B Amresco[分] 25mg
E437 可溶性* Amphotericin B Amresco[分] 25mg*5
A-2427 酸水解酪素 进分 Casein acids hydrolysate Sigma[分] 100g
A-2427 酸水解酪素 进分 Casein acids hydrolysate Sigma[分] 100g*5
0663 * Lysozyme(Egg White) Amresco[分] 1g
0663 * Lysozyme(Egg White) Amresco[分] 5g
18645 * Lysozyme(Egg White) USB[分] 5g
18645 * Lysozyme(Egg White) USB[分] 5g*10
T-3383 四环素盐酸盐 Tetracyclin Hcl Sigma[分] 5g
T-3383 四环素盐酸盐 Tetracyclin Hcl Sigma[分] 5g*10
0422 四环素盐酸盐 Tetracyclin Hcl Amresco[分] 5g
0422 四环素盐酸盐 Tetracyclin Hcl Amresco[分] 5g*10
B-0126 溴酚兰 Bromphenol Blue Sigma[分] 5g
B-0126 溴酚兰 Bromphenol Blue Sigma[分] 5g*10
0449 溴酚兰 Bromphenol Blue Amresco[分] 5g
0449 溴酚兰 Bromphenol Blue Amresco[分] 5g*10

原钒酸钠

产品型号

品       牌

产品简介

本公司各种实验室生化试剂大量备现货,欢迎广大新老客户订购

详情介绍

亚精胺       (精咪) SigmaS0266
亚精胺 三盐酸 SigmaS2501
乙酰丁香酮 Sigma 133406
原钒酸钠 
愈创木酚 

平板计数琼脂(PCA)
Plate Count Agar
营养肉汤(NB)
Nutrient Broth
营养琼脂(NA)
Nutrient Agar
硫乙醇酸盐流体培养基
Thioglycollate Medium
改良马丁培养基
Martin Medium, Modified
改良马丁琼脂培养基
Martin Agar Medium, Modified
玫瑰红钠琼脂培养基
Rose Bengal Agar Medium
胰酪胨大豆肉汤培养基(TSB)
Trypticase (Tryptic)Soy Broth
胰酪胨大豆琼脂培养基(TSA)
Tryptose Soya Agar
沙氏葡萄糖液体培养基
Sabouraud’s Glucose broth Medium
沙氏葡萄糖琼脂培养基
Sabouraud’s Glucose Agar Medium
月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(LST)
Lauryl Sulfate Tryptose Broth
煌绿乳糖胆盐肉汤(BGLB)
Brilliant Green Lactose Bile Broth
乳糖胆盐发酵培养基
Lactose Bile Broth

溴化十六烷基*胺

产品型号

品       牌

产品简介

本公司各种实验室生化试剂大量备现货,欢迎广大新老客户订购

详情介绍

S-3256 精胺 Spermine Sigma[分] 1g
S-3256 精胺 Spermine Sigma[分] 1g*10
85590 精胺 Spermine Fluka[分] 1g
85590 精胺 Spermine Fluka[分] 1g*10
5291 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate Calbiochem[分] 100mg
5291 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate Calbiochem[分] 100mg*10
20551 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate USB[分] 100mg
20551 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate USB[分] 100mg*10
106994 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate Merck 100mg
106994 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate Merck 100mg*10
, D-* D-Sorbitol Amresco[分] 100g
0691 D-* D-Sorbitol Amresco[分] 250g
S-6021 D-* D-Sorbitol Sigma[分] 100g
S-6021 D-* D-Sorbitol Sigma[分] 250g
0105 乙二胺四乙酸二钠 EDTA Na2 Amresco[分] 500g
0105 乙二胺四乙酸二钠 EDTA Na2 Amresco[分] 500g*10
15699 乙二胺四乙酸二钠 EDTA Na2 USB[分] 500g
15699 乙二胺四乙酸二钠 EDTA Na2 USB[分] 500g*10
0378 尿素 Urea Amresco[分] 500g
0378 尿素 Urea Amresco[分] 500g*10
U-1250 尿素 Urea Sigma[分] 500g
U-1250 尿素 Urea Sigma[分] 500g*10
0342 丙酮酸钠 Pyruvic acid Amresco[分] 10g
0342 丙酮酸钠 Pyruvic acid Amresco[分] 10g*10
P-2256 丙酮酸钠 Pyruvic acid Sigma[分] 10g
P-2256 丙酮酸钠 Pyruvic acid Sigma[分] 10g*10
C-7901 螯合树脂 Chelex 100 Sigma[分] 10g
C-7901 螯合树脂 Chelex 100 Sigma[分] 10g*5
C-2010 刀豆球蛋白A IV型 Concanavalin A IV[Con A IV] Sigma[分] 25mg
C-2010 刀豆球蛋白A IV型 Concanavalin A IV[Con A IV] Sigma[分] 25mg*5
C-9754 秋水仙素 Colchicine Sigma[分] 100mg
C-9754 秋水仙素 Colchicine Sigma[分] 100mg*10
77120 秋水仙素 Colchicine Serva[分] 100mg
77120 秋水仙素 Colchicine Serva[分] 100mg*10
N0640 α-萘乙酸 1-Naphthaleneacetic acid[NAA] Sigma[分] 5g
N0640 α-萘乙酸 1-Naphthaleneacetic acid[NAA] Sigma[分] 5g*10
13153 6-苄氨基喋呤 6-Benzylaminopurine[6-BA] Fluka[分] 1g
13153 6-苄氨基喋呤 6-Benzylaminopurine[6-BA] Fluka[分] 1g*10
12015 6-苄氨基喋呤 6-Benzylaminopurine[6-BA] USB[分] 1g
12015 6-苄氨基喋呤 6-Benzylaminopurine[6-BA] USB[分] 1g*10
21618 氯化钠 Sodium Chloride USB[分] 500g
21618 氯化钠 Sodium Chloride USB[分] 500g*10
X190 氯化钠 Sodium Chloride Amresco[分] 500g
X190 氯化钠 Sodium Chloride Amresco[分] 500g*10
0833 溴化十六烷基*胺 Cetyltriethyl Ammnonium Bromide[CTAB] Amresco[分] 25g
0833 溴化十六烷基*胺 Cetyltriethyl Ammnonium Bromide[CTAB] Amresco[分] 25g*10
I-0125 咪唑 Imidazole Sigma[分] 10g
I-0125 咪唑 Imidazole Sigma[分] 25g*10
0527 咪唑 Imidazole Amresco[分] 10g
0527 咪唑 Imidazole Amresco[分] 25g
0230 * Chloramphenicol Amresco[分] 5g
0230 * Chloramphenicol Amresco[分] 5g*10
23660 * Chloramphenicol USB[分] 5g
23660 * Chloramphenicol USB[分] 5g*10
A-8515 支链淀粉 进分  Amylopectin from potato starch Sigma[分] 1g
A-8515 支链淀粉 进分  Amylopectin from potato starch Sigma[分] 1g*5
A-0512 直链淀粉 进分 Amylose from potato Sigma[分] 250mg
A-0512 直链淀粉 进分 Amylose from potato Sigma[分] 250mg*4
A-9528 可溶性* Amphotericin B Sigma[分] 25mg
A-9528 可溶性* Amphotericin B Sigma[分] 25mg*5
E437 可溶性* Amphotericin B Amresco[分] 25mg
E437 可溶性* Amphotericin B Amresco[分] 25mg*5
A-2427 酸水解酪素 进分 Casein acids hydrolysate Sigma[分] 100g
A-2427 酸水解酪素 进分 Casein acids hydrolysate Sigma[分] 100g*5
0663 * Lysozyme(Egg White) Amresco[分] 1g
0663 * Lysozyme(Egg White) Amresco[分] 5g
18645 * Lysozyme(Egg White) USB[分] 5g
18645 * Lysozyme(Egg White) USB[分] 5g*10
T-3383 四环素盐酸盐 Tetracyclin Hcl Sigma[分] 5g
T-3383 四环素盐酸盐 Tetracyclin Hcl Sigma[分] 5g*10
0422 四环素盐酸盐 Tetracyclin Hcl Amresco[分] 5g
0422 四环素盐酸盐 Tetracyclin Hcl Amresco[分] 5g*10
B-0126 溴酚兰 Bromphenol Blue Sigma[分] 5g
B-0126 溴酚兰 Bromphenol Blue Sigma[分] 5g*10
0449 溴酚兰 Bromphenol Blue Amresco[分] 5g
0449 溴酚兰 Bromphenol Blue Amresco[分] 5g*10

精胺

产品型号

品       牌

产品简介

本公司各种实验室生化试剂大量备现货,欢迎广大新老客户订购

详情介绍

S-3256 精胺 Spermine Sigma[分] 1g
S-3256 精胺 Spermine Sigma[分] 1g*10
85590  Spermine Fluka[分] 1g
85590  Spermine Fluka[分] 1g*10
5291 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate Calbiochem[分] 100mg
5291 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate Calbiochem[分] 100mg*10
20551 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate USB[分] 100mg
20551 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate USB[分] 100mg*10
106994 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate Merck 100mg
106994 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate Merck 100mg*10
, D-* D-Sorbitol Amresco[分] 100g
0691 D-* D-Sorbitol Amresco[分] 250g
S-6021 D-* D-Sorbitol Sigma[分] 100g
S-6021 D-* D-Sorbitol Sigma[分] 250g
0105 乙二胺四乙酸二钠 EDTA Na2 Amresco[分] 500g
0105 乙二胺四乙酸二钠 EDTA Na2 Amresco[分] 500g*10
15699 乙二胺四乙酸二钠 EDTA Na2 USB[分] 500g
15699 乙二胺四乙酸二钠 EDTA Na2 USB[分] 500g*10
0378 尿素 Urea Amresco[分] 500g
0378 尿素 Urea Amresco[分] 500g*10
U-1250 尿素 Urea Sigma[分] 500g
U-1250 尿素 Urea Sigma[分] 500g*10
0342 丙酮酸钠 Pyruvic acid Amresco[分] 10g
0342 丙酮酸钠 Pyruvic acid Amresco[分] 10g*10
P-2256 丙酮酸钠 Pyruvic acid Sigma[分] 10g
P-2256 丙酮酸钠 Pyruvic acid Sigma[分] 10g*10
C-7901 螯合树脂 Chelex 100 Sigma[分] 10g
C-7901 螯合树脂 Chelex 100 Sigma[分] 10g*5
C-2010 刀豆球蛋白A IV型 Concanavalin A IV[Con A IV] Sigma[分] 25mg
C-2010 刀豆球蛋白A IV型 Concanavalin A IV[Con A IV] Sigma[分] 25mg*5
C-9754 秋水仙素 Colchicine Sigma[分] 100mg
C-9754 秋水仙素 Colchicine Sigma[分] 100mg*10
77120 秋水仙素 Colchicine Serva[分] 100mg
77120 秋水仙素 Colchicine Serva[分] 100mg*10
N0640 α-萘乙酸 1-Naphthaleneacetic acid[NAA] Sigma[分] 5g
N0640 α-萘乙酸 1-Naphthaleneacetic acid[NAA] Sigma[分] 5g*10
13153 6-苄氨基喋呤 6-Benzylaminopurine[6-BA] Fluka[分] 1g
13153 6-苄氨基喋呤 6-Benzylaminopurine[6-BA] Fluka[分] 1g*10
12015 6-苄氨基喋呤 6-Benzylaminopurine[6-BA] USB[分] 1g
12015 6-苄氨基喋呤 6-Benzylaminopurine[6-BA] USB[分] 1g*10
21618 氯化钠 Sodium Chloride USB[分] 500g
21618 氯化钠 Sodium Chloride USB[分] 500g*10
X190 氯化钠 Sodium Chloride Amresco[分] 500g
X190 氯化钠 Sodium Chloride Amresco[分] 500g*10
0833 溴化十六烷基*胺 Cetyltriethyl Ammnonium Bromide[CTAB] Amresco[分] 25g
0833 溴化十六烷基*胺 Cetyltriethyl Ammnonium Bromide[CTAB] Amresco[分] 25g*10
I-0125 咪唑 Imidazole Sigma[分] 10g
I-0125 咪唑 Imidazole Sigma[分] 25g*10
0527 咪唑 Imidazole Amresco[分] 10g
0527 咪唑 Imidazole Amresco[分] 25g
0230 * Chloramphenicol Amresco[分] 5g
0230 * Chloramphenicol Amresco[分] 5g*10
23660 * Chloramphenicol USB[分] 5g
23660 * Chloramphenicol USB[分] 5g*10
A-8515 支链淀粉 进分  Amylopectin from potato starch Sigma[分] 1g
A-8515 支链淀粉 进分  Amylopectin from potato starch Sigma[分] 1g*5
A-0512 直链淀粉 进分 Amylose from potato Sigma[分] 250mg
A-0512 直链淀粉 进分 Amylose from potato Sigma[分] 250mg*4
A-9528 可溶性* Amphotericin B Sigma[分] 25mg
A-9528 可溶性* Amphotericin B Sigma[分] 25mg*5
E437 可溶性* Amphotericin B Amresco[分] 25mg
E437 可溶性* Amphotericin B Amresco[分] 25mg*5
A-2427 酸水解酪素 进分 Casein acids hydrolysate Sigma[分] 100g
A-2427 酸水解酪素 进分 Casein acids hydrolysate Sigma[分] 100g*5
0663 * Lysozyme(Egg White) Amresco[分] 1g
0663 * Lysozyme(Egg White) Amresco[分] 5g
18645 * Lysozyme(Egg White) USB[分] 5g
18645 * Lysozyme(Egg White) USB[分] 5g*10
T-3383 四环素盐酸盐 Tetracyclin Hcl Sigma[分] 5g
T-3383 四环素盐酸盐 Tetracyclin Hcl Sigma[分] 5g*10
0422 四环素盐酸盐 Tetracyclin Hcl Amresco[分] 5g
0422 四环素盐酸盐 Tetracyclin Hcl Amresco[分] 5g*10
B-0126 溴酚兰 Bromphenol Blue Sigma[分] 5g
B-0126 溴酚兰 Bromphenol Blue Sigma[分] 5g*10
0449 溴酚兰 Bromphenol Blue Amresco[分] 5g
0449 溴酚兰 Bromphenol Blue Amresco[分] 5g*10

营养肉汤(NB)

产品型号

品       牌

产品简介

本公司各种实验室生化试剂大量备现货,欢迎广大新老客户订购

详情介绍

亚精胺       (精咪) SigmaS0266
亚精胺 三盐酸 SigmaS2501
乙酰丁香酮 Sigma 133406
原钒酸钠 
愈创木酚 

平板计数琼脂(PCA)
Plate Count Agar
营养肉汤(NB)
Nutrient Broth
营养琼脂(NA)
Nutrient Agar
硫乙醇酸盐流体培养基
Thioglycollate Medium
改良马丁培养基
Martin Medium, Modified
改良马丁琼脂培养基
Martin Agar Medium, Modified
玫瑰红钠琼脂培养基
Rose Bengal Agar Medium
胰酪胨大豆肉汤培养基(TSB)
Trypticase (Tryptic)Soy Broth
胰酪胨大豆琼脂培养基(TSA)
Tryptose Soya Agar
沙氏葡萄糖液体培养基
Sabouraud’s Glucose broth Medium
沙氏葡萄糖琼脂培养基
Sabouraud’s Glucose Agar Medium
月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(LST)
Lauryl Sulfate Tryptose Broth
煌绿乳糖胆盐肉汤(BGLB)
Brilliant Green Lactose Bile Broth
乳糖胆盐发酵培养基
Lactose Bile Broth

亚精胺(精咪)SigmaS0266

产品型号

品       牌

产品简介

本公司各种实验室生化试剂大量备现货,欢迎广大新老客户订购

详情介绍

亚精胺       (精咪) SigmaS0266
亚精胺 三盐酸 SigmaS2501
乙酰丁香酮 Sigma 133406
原钒酸钠 
愈创木酚 

平板计数琼脂(PCA)
Plate Count Agar
营养肉汤(NB)
Nutrient Broth
营养琼脂(NA)
Nutrient Agar
硫乙醇酸盐流体培养基
Thioglycollate Medium
改良马丁培养基
Martin Medium, Modified
改良马丁琼脂培养基
Martin Agar Medium, Modified
玫瑰红钠琼脂培养基
Rose Bengal Agar Medium
胰酪胨大豆肉汤培养基(TSB)
Trypticase (Tryptic)Soy Broth
胰酪胨大豆琼脂培养基(TSA)
Tryptose Soya Agar
沙氏葡萄糖液体培养基
Sabouraud’s Glucose broth Medium
沙氏葡萄糖琼脂培养基
Sabouraud’s Glucose Agar Medium
月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(LST)
Lauryl Sulfate Tryptose Broth
煌绿乳糖胆盐肉汤(BGLB)
Brilliant Green Lactose Bile Broth
乳糖胆盐发酵培养基
Lactose Bile Broth

四环素盐酸盐

产品型号

品       牌

产品简介

本公司各种实验室生化试剂大量备现货,欢迎广大新老客户订购

详情介绍

S-3256 精胺 Spermine Sigma[分] 1g
S-3256 精胺 Spermine Sigma[分] 1g*10
85590 精胺 Spermine Fluka[分] 1g
85590 精胺 Spermine Fluka[分] 1g*10
5291 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate Calbiochem[分] 100mg
5291 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate Calbiochem[分] 100mg*10
20551 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate USB[分] 100mg
20551 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate USB[分] 100mg*10
106994 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate Merck 100mg
106994 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate Merck 100mg*10
, D-* D-Sorbitol Amresco[分] 100g
0691 D-* D-Sorbitol Amresco[分] 250g
S-6021 D-* D-Sorbitol Sigma[分] 100g
S-6021 D-* D-Sorbitol Sigma[分] 250g
0105 乙二胺四乙酸二钠 EDTA Na2 Amresco[分] 500g
0105 乙二胺四乙酸二钠 EDTA Na2 Amresco[分] 500g*10
15699 乙二胺四乙酸二钠 EDTA Na2 USB[分] 500g
15699 乙二胺四乙酸二钠 EDTA Na2 USB[分] 500g*10
0378 尿素 Urea Amresco[分] 500g
0378 尿素 Urea Amresco[分] 500g*10
U-1250 尿素 Urea Sigma[分] 500g
U-1250 尿素 Urea Sigma[分] 500g*10
0342 丙酮酸钠 Pyruvic acid Amresco[分] 10g
0342 丙酮酸钠 Pyruvic acid Amresco[分] 10g*10
P-2256 丙酮酸钠 Pyruvic acid Sigma[分] 10g
P-2256 丙酮酸钠 Pyruvic acid Sigma[分] 10g*10
C-7901 螯合树脂 Chelex 100 Sigma[分] 10g
C-7901 螯合树脂 Chelex 100 Sigma[分] 10g*5
C-2010 刀豆球蛋白A IV型 Concanavalin A IV[Con A IV] Sigma[分] 25mg
C-2010 刀豆球蛋白A IV型 Concanavalin A IV[Con A IV] Sigma[分] 25mg*5
C-9754 秋水仙素 Colchicine Sigma[分] 100mg
C-9754 秋水仙素 Colchicine Sigma[分] 100mg*10
77120 秋水仙素 Colchicine Serva[分] 100mg
77120 秋水仙素 Colchicine Serva[分] 100mg*10
N0640 α-萘乙酸 1-Naphthaleneacetic acid[NAA] Sigma[分] 5g
N0640 α-萘乙酸 1-Naphthaleneacetic acid[NAA] Sigma[分] 5g*10
13153 6-苄氨基喋呤 6-Benzylaminopurine[6-BA] Fluka[分] 1g
13153 6-苄氨基喋呤 6-Benzylaminopurine[6-BA] Fluka[分] 1g*10
12015 6-苄氨基喋呤 6-Benzylaminopurine[6-BA] USB[分] 1g
12015 6-苄氨基喋呤 6-Benzylaminopurine[6-BA] USB[分] 1g*10
21618 氯化钠 Sodium Chloride USB[分] 500g
21618 氯化钠 Sodium Chloride USB[分] 500g*10
X190 氯化钠 Sodium Chloride Amresco[分] 500g
X190 氯化钠 Sodium Chloride Amresco[分] 500g*10
0833 溴化十六烷基*胺 Cetyltriethyl Ammnonium Bromide[CTAB] Amresco[分] 25g
0833 溴化十六烷基*胺 Cetyltriethyl Ammnonium Bromide[CTAB] Amresco[分] 25g*10
I-0125 咪唑 Imidazole Sigma[分] 10g
I-0125 咪唑 Imidazole Sigma[分] 25g*10
0527 咪唑 Imidazole Amresco[分] 10g
0527 咪唑 Imidazole Amresco[分] 25g
0230 * Chloramphenicol Amresco[分] 5g
0230 * Chloramphenicol Amresco[分] 5g*10
23660 * Chloramphenicol USB[分] 5g
23660 * Chloramphenicol USB[分] 5g*10
A-8515 支链淀粉 进分  Amylopectin from potato starch Sigma[分] 1g
A-8515 支链淀粉 进分  Amylopectin from potato starch Sigma[分] 1g*5
A-0512 直链淀粉 进分 Amylose from potato Sigma[分] 250mg
A-0512 直链淀粉 进分 Amylose from potato Sigma[分] 250mg*4
A-9528 可溶性* Amphotericin B Sigma[分] 25mg
A-9528 可溶性* Amphotericin B Sigma[分] 25mg*5
E437 可溶性* Amphotericin B Amresco[分] 25mg
E437 可溶性* Amphotericin B Amresco[分] 25mg*5
A-2427 酸水解酪素 进分 Casein acids hydrolysate Sigma[分] 100g
A-2427 酸水解酪素 进分 Casein acids hydrolysate Sigma[分] 100g*5
0663 * Lysozyme(Egg White) Amresco[分] 1g
0663 * Lysozyme(Egg White) Amresco[分] 5g
18645 * Lysozyme(Egg White) USB[分] 5g
18645 * Lysozyme(Egg White) USB[分] 5g*10
T-3383 四环素盐酸盐 Tetracyclin Hcl Sigma[分] 5g
T-3383 四环素盐酸盐 Tetracyclin Hcl Sigma[分] 5g*10
0422  Tetracyclin Hcl Amresco[分] 5g
0422  Tetracyclin Hcl Amresco[分] 5g*10
B-0126 溴酚兰 Bromphenol Blue Sigma[分] 5g
B-0126 溴酚兰 Bromphenol Blue Sigma[分] 5g*10
0449 溴酚兰 Bromphenol Blue Amresco[分] 5g
0449 溴酚兰 Bromphenol Blue Amresco[分] 5g*10

沙氏葡萄糖琼脂培养基

产品型号

品       牌

产品简介

本公司各种实验室生化试剂大量备现货,欢迎广大新老客户订购

详情介绍

亚精胺       (精咪) SigmaS0266
亚精胺 三盐酸 SigmaS2501
乙酰丁香酮 Sigma 133406
原钒酸钠 
愈创木酚 

平板计数琼脂(PCA)
Plate Count Agar
营养肉汤(NB)
Nutrient Broth
营养琼脂(NA)
Nutrient Agar
硫乙醇酸盐流体培养基
Thioglycollate Medium
改良马丁培养基
Martin Medium, Modified
改良马丁琼脂培养基
Martin Agar Medium, Modified
玫瑰红钠琼脂培养基
Rose Bengal Agar Medium
胰酪胨大豆肉汤培养基(TSB)
Trypticase (Tryptic)Soy Broth
胰酪胨大豆琼脂培养基(TSA)
Tryptose Soya Agar
沙氏葡萄糖液体培养基
Sabouraud’s Glucose broth Medium
沙氏葡萄糖琼脂培养基
Sabouraud’s Glucose Agar Medium
月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(LST)
Lauryl Sulfate Tryptose Broth
煌绿乳糖胆盐肉汤(BGLB)
Brilliant Green Lactose Bile Broth
乳糖胆盐发酵培养基
Lactose Bile Broth

*

产品型号

品       牌

产品简介

本公司各种实验室生化试剂大量备现货,欢迎广大新老客户订购

详情介绍

S-3256 精胺 Spermine Sigma[分] 1g
S-3256 精胺 Spermine Sigma[分] 1g*10
85590 精胺 Spermine Fluka[分] 1g
85590 精胺 Spermine Fluka[分] 1g*10
5291 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate Calbiochem[分] 100mg
5291 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate Calbiochem[分] 100mg*10
20551 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate USB[分] 100mg
20551 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate USB[分] 100mg*10
106994 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate Merck 100mg
106994 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate Merck 100mg*10
, D-* D-Sorbitol Amresco[分] 100g
0691 D-* D-Sorbitol Amresco[分] 250g
S-6021 D-* D-Sorbitol Sigma[分] 100g
S-6021 D-* D-Sorbitol Sigma[分] 250g
0105 乙二胺四乙酸二钠 EDTA Na2 Amresco[分] 500g
0105 乙二胺四乙酸二钠 EDTA Na2 Amresco[分] 500g*10
15699 乙二胺四乙酸二钠 EDTA Na2 USB[分] 500g
15699 乙二胺四乙酸二钠 EDTA Na2 USB[分] 500g*10
0378 尿素 Urea Amresco[分] 500g
0378 尿素 Urea Amresco[分] 500g*10
U-1250 尿素 Urea Sigma[分] 500g
U-1250 尿素 Urea Sigma[分] 500g*10
0342 丙酮酸钠 Pyruvic acid Amresco[分] 10g
0342 丙酮酸钠 Pyruvic acid Amresco[分] 10g*10
P-2256 丙酮酸钠 Pyruvic acid Sigma[分] 10g
P-2256 丙酮酸钠 Pyruvic acid Sigma[分] 10g*10
C-7901 螯合树脂 Chelex 100 Sigma[分] 10g
C-7901 螯合树脂 Chelex 100 Sigma[分] 10g*5
C-2010 刀豆球蛋白A IV型 Concanavalin A IV[Con A IV] Sigma[分] 25mg
C-2010 刀豆球蛋白A IV型 Concanavalin A IV[Con A IV] Sigma[分] 25mg*5
C-9754 秋水仙素 Colchicine Sigma[分] 100mg
C-9754 秋水仙素 Colchicine Sigma[分] 100mg*10
77120 秋水仙素 Colchicine Serva[分] 100mg
77120 秋水仙素 Colchicine Serva[分] 100mg*10
N0640 α-萘乙酸 1-Naphthaleneacetic acid[NAA] Sigma[分] 5g
N0640 α-萘乙酸 1-Naphthaleneacetic acid[NAA] Sigma[分] 5g*10
13153 6-苄氨基喋呤 6-Benzylaminopurine[6-BA] Fluka[分] 1g
13153 6-苄氨基喋呤 6-Benzylaminopurine[6-BA] Fluka[分] 1g*10
12015 6-苄氨基喋呤 6-Benzylaminopurine[6-BA] USB[分] 1g
12015 6-苄氨基喋呤 6-Benzylaminopurine[6-BA] USB[分] 1g*10
21618 氯化钠 Sodium Chloride USB[分] 500g
21618 氯化钠 Sodium Chloride USB[分] 500g*10
X190 氯化钠 Sodium Chloride Amresco[分] 500g
X190 氯化钠 Sodium Chloride Amresco[分] 500g*10
0833 溴化十六烷基*胺 Cetyltriethyl Ammnonium Bromide[CTAB] Amresco[分] 25g
0833 溴化十六烷基*胺 Cetyltriethyl Ammnonium Bromide[CTAB] Amresco[分] 25g*10
I-0125 咪唑 Imidazole Sigma[分] 10g
I-0125 咪唑 Imidazole Sigma[分] 25g*10
0527 咪唑 Imidazole Amresco[分] 10g
0527 咪唑 Imidazole Amresco[分] 25g
0230 * Chloramphenicol Amresco[分] 5g
0230 * Chloramphenicol Amresco[分] 5g*10
23660  Chloramphenicol USB[分] 5g
23660  Chloramphenicol USB[分] 5g*10
A-8515 支链淀粉 进分  Amylopectin from potato starch Sigma[分] 1g
A-8515 支链淀粉 进分  Amylopectin from potato starch Sigma[分] 1g*5
A-0512 直链淀粉 进分 Amylose from potato Sigma[分] 250mg
A-0512 直链淀粉 进分 Amylose from potato Sigma[分] 250mg*4
A-9528 可溶性* Amphotericin B Sigma[分] 25mg
A-9528 可溶性* Amphotericin B Sigma[分] 25mg*5
E437 可溶性* Amphotericin B Amresco[分] 25mg
E437 可溶性* Amphotericin B Amresco[分] 25mg*5
A-2427 酸水解酪素 进分 Casein acids hydrolysate Sigma[分] 100g
A-2427 酸水解酪素 进分 Casein acids hydrolysate Sigma[分] 100g*5
0663 * Lysozyme(Egg White) Amresco[分] 1g
0663 * Lysozyme(Egg White) Amresco[分] 5g
18645 * Lysozyme(Egg White) USB[分] 5g
18645 * Lysozyme(Egg White) USB[分] 5g*10
T-3383 四环素盐酸盐 Tetracyclin Hcl Sigma[分] 5g
T-3383 四环素盐酸盐 Tetracyclin Hcl Sigma[分] 5g*10
0422 四环素盐酸盐 Tetracyclin Hcl Amresco[分] 5g
0422 四环素盐酸盐 Tetracyclin Hcl Amresco[分] 5g*10
B-0126 溴酚兰 Bromphenol Blue Sigma[分] 5g
B-0126 溴酚兰 Bromphenol Blue Sigma[分] 5g*10
0449 溴酚兰 Bromphenol Blue Amresco[分] 5g
0449 溴酚兰 Bromphenol Blue Amresco[分] 5g*10

可溶性*

产品型号

品       牌

产品简介

本公司各种实验室生化试剂大量备现货,欢迎广大新老客户订购

详情介绍

S-3256 精胺 Spermine Sigma[分] 1g
S-3256 精胺 Spermine Sigma[分] 1g*10
85590 精胺 Spermine Fluka[分] 1g
85590 精胺 Spermine Fluka[分] 1g*10
5291 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate Calbiochem[分] 100mg
5291 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate Calbiochem[分] 100mg*10
20551 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate USB[分] 100mg
20551 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate USB[分] 100mg*10
106994 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate Merck 100mg
106994 *硫酸盐 Polymyxin B Sulfate Merck 100mg*10
, D-* D-Sorbitol Amresco[分] 100g
0691 D-* D-Sorbitol Amresco[分] 250g
S-6021 D-* D-Sorbitol Sigma[分] 100g
S-6021 D-* D-Sorbitol Sigma[分] 250g
0105 乙二胺四乙酸二钠 EDTA Na2 Amresco[分] 500g
0105 乙二胺四乙酸二钠 EDTA Na2 Amresco[分] 500g*10
15699 乙二胺四乙酸二钠 EDTA Na2 USB[分] 500g
15699 乙二胺四乙酸二钠 EDTA Na2 USB[分] 500g*10
0378 尿素 Urea Amresco[分] 500g
0378 尿素 Urea Amresco[分] 500g*10
U-1250 尿素 Urea Sigma[分] 500g
U-1250 尿素 Urea Sigma[分] 500g*10
0342 丙酮酸钠 Pyruvic acid Amresco[分] 10g
0342 丙酮酸钠 Pyruvic acid Amresco[分] 10g*10
P-2256 丙酮酸钠 Pyruvic acid Sigma[分] 10g
P-2256 丙酮酸钠 Pyruvic acid Sigma[分] 10g*10
C-7901 螯合树脂 Chelex 100 Sigma[分] 10g
C-7901 螯合树脂 Chelex 100 Sigma[分] 10g*5
C-2010 刀豆球蛋白A IV型 Concanavalin A IV[Con A IV] Sigma[分] 25mg
C-2010 刀豆球蛋白A IV型 Concanavalin A IV[Con A IV] Sigma[分] 25mg*5
C-9754 秋水仙素 Colchicine Sigma[分] 100mg
C-9754 秋水仙素 Colchicine Sigma[分] 100mg*10
77120 秋水仙素 Colchicine Serva[分] 100mg
77120 秋水仙素 Colchicine Serva[分] 100mg*10
N0640 α-萘乙酸 1-Naphthaleneacetic acid[NAA] Sigma[分] 5g
N0640 α-萘乙酸 1-Naphthaleneacetic acid[NAA] Sigma[分] 5g*10
13153 6-苄氨基喋呤 6-Benzylaminopurine[6-BA] Fluka[分] 1g
13153 6-苄氨基喋呤 6-Benzylaminopurine[6-BA] Fluka[分] 1g*10
12015 6-苄氨基喋呤 6-Benzylaminopurine[6-BA] USB[分] 1g
12015 6-苄氨基喋呤 6-Benzylaminopurine[6-BA] USB[分] 1g*10
21618 氯化钠 Sodium Chloride USB[分] 500g
21618 氯化钠 Sodium Chloride USB[分] 500g*10
X190 氯化钠 Sodium Chloride Amresco[分] 500g
X190 氯化钠 Sodium Chloride Amresco[分] 500g*10
0833 溴化十六烷基*胺 Cetyltriethyl Ammnonium Bromide[CTAB] Amresco[分] 25g
0833 溴化十六烷基*胺 Cetyltriethyl Ammnonium Bromide[CTAB] Amresco[分] 25g*10
I-0125 咪唑 Imidazole Sigma[分] 10g
I-0125 咪唑 Imidazole Sigma[分] 25g*10
0527 咪唑 Imidazole Amresco[分] 10g
0527 咪唑 Imidazole Amresco[分] 25g
0230 * Chloramphenicol Amresco[分] 5g
0230 * Chloramphenicol Amresco[分] 5g*10
23660 * Chloramphenicol USB[分] 5g
23660 * Chloramphenicol USB[分] 5g*10
A-8515 支链淀粉 进分  Amylopectin from potato starch Sigma[分] 1g
A-8515 支链淀粉 进分  Amylopectin from potato starch Sigma[分] 1g*5
A-0512 直链淀粉 进分 Amylose from potato Sigma[分] 250mg
A-0512 直链淀粉 进分 Amylose from potato Sigma[分] 250mg*4
A-9528 可溶性* Amphotericin B Sigma[分] 25mg
A-9528 可溶性* Amphotericin B Sigma[分] 25mg*5
E437  Amphotericin B Amresco[分] 25mg
E437  Amphotericin B Amresco[分] 25mg*5
A-2427 酸水解酪素 进分 Casein acids hydrolysate Sigma[分] 100g
A-2427 酸水解酪素 进分 Casein acids hydrolysate Sigma[分] 100g*5
0663 * Lysozyme(Egg White) Amresco[分] 1g
0663 * Lysozyme(Egg White) Amresco[分] 5g
18645 * Lysozyme(Egg White) USB[分] 5g
18645 * Lysozyme(Egg White) USB[分] 5g*10
T-3383 四环素盐酸盐 Tetracyclin Hcl Sigma[分] 5g
T-3383 四环素盐酸盐 Tetracyclin Hcl Sigma[分] 5g*10
0422 四环素盐酸盐 Tetracyclin Hcl Amresco[分] 5g
0422 四环素盐酸盐 Tetracyclin Hcl Amresco[分] 5g*10
B-0126 溴酚兰 Bromphenol Blue Sigma[分] 5g
B-0126 溴酚兰 Bromphenol Blue Sigma[分] 5g*10
0449 溴酚兰 Bromphenol Blue Amresco[分] 5g
0449 溴酚兰 Bromphenol Blue Amresco[分] 5g*10